Струковно удружење такси-предузетника Града Новог Сада “СИТАНС” основано је 8.јуна 2011. год. 

СИТАНС је еснафско-струковно удружење које окупља такси-предузетнике ради  повећања добити и побољшања услова рада. Основни циљеви СИТАНСА су  обезбедјивање правне , економске и социјалне сигурности такси предузетника, као и очување предузетништва у такси делатности.

Удружење СИТАНС се залаже да се интереси такси-предузетника заступају са позиција такси-предузетника, од стране изабраних представника наше струке и из наших редова, јер једино тако можемо одбранити наше интересе.

Приоритети за које се залажемо су:

1.За економску цену такси превоза, без права на дампинг попусте, како би могли да радимо, зарадимо и плаћамо порезе и доприносе.

 2.Одређен-лимитиран број такси возила за Град Нови Сад

3. Да сваки такси-предузетник добије лиценцу за обављање такси превоза, са правом да је уступи или прода.

4.Да такси-предузетници имају право заступања и да дају предлоге у државним органима по питању Закона, Одлука и прописа који се тичу такси-предузетника
. Удружење сарадјује са  струковним удружењима такси предузетника Београда “СИТАБ” и Крагујевца “СИТАК”.

ЗА СИГУРАН ТАКСИ НОВОГ САДА

СИТАНС