Након објављених информација о одржаном штрајку таксиста у Београду дана 21.03.2017. године у организацији Удружења уговорна комора Србије, управни одбор Ситанс-а издаје следеће

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

У потпуности подржавамо одредбе Закона о превозу путника у друмском саобраћају /“Службени гласник РС“ бр:68/15/.

Тражимо потпуну примену свих одредаба поменутог Закона на целој територији Републике Србије и апелујемо на ангажовање надлежних у спровођењу исте.

Противимо се било каквом отпису дугова /који је најважнији циљ горе поменутог Удружења и чијим су промовисањем поред осталог и добијени потписи подршке једног дела таксиста/ уколико исти не би укључио интересе свих оних који су у претходном периоду уредно измиривали своје обавезе према држави.

У Новом Саду, 21.03.2017. година

Управни одбор „Ситанс“